Waarom zonne-energie voor uw bedrijf?


Voor u als ondernemer in het midden- en kleinbedrijf (mkb) kan een zonne-energiesysteem bedrijfseconomisch zeer interessant zijn. Dit is het geval als uw bedrijf een jaarlijks elektriciteitsverbruik heeft van maximaal 40.000 kWh en u de beschikking heeft over een relatief groot dakoppervlak. Het investeren in een zonne-energiesysteem biedt u diverse voordelen:

-Energie krijgt een economische waarde voor uw bedrijf en personeel.
-Een groter energiebewustzijn is het resultaat, dit alleen al kan leiden tot  lagere energiekosten van 5 tot 10 procent.
-Uw bedrijfsvoering wordt verduurzaamd, een aan belang winnend selectiecriterium bij veel van uw afnemers.
-Uw bedrijf wordt minder afhankelijk van uw huidige energieleverancier omdat u zelfstandig elektriciteit opwekt. U vermijdt zo ook eventuele toekomstige stijgingen van de  energieprijzen.
-Tenslotte behaalt u een mooi financieel rendement dat kan oplopen tot 10 à 25 procent.
-Triple €nergy voorziet u graag van advies welk zonne-energiesysteem voor u het meest rendabel is!

Verdere voordelen voor uw bedrijf op een rijtje:

-In eigen beheer zonnestroom opwekken in plaats van inkopen
-Stroom opwekken uit een oneindige bron, ook in Noord Europa
-Bijdrage aan een duurzaam milieu, dankzij minder vervuilende uitstoot van CO2
-De levensduur van PV zonnepanelen is ruim 25 jaar
-Zonnepanelen zijn onderhoudsvrij
-Enorme fiscale voordelen

Kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA)

De KIA is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen.
Als u investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Lees meer over de KIA op de website van de Belastingdienst-KIA.

Daarnaast: 

Door de verschillende belastingvoordelen, zoals de Investering Aftrek (IA) de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de Energie Investering Aftrek (EIA), is een investering in PV-panelen (*) - oftewel zonne-energie - vaak binnen 10 jaar terug te verdienen. Ook de grote stroombehoefte en veel dakoppervlak maken zonnepanelen een zeer rendabele investering voor de MKB.
Tevens bestaat voor "grootverbruikers"(grotere afzekering dan 3 x 80 Amp)de mogelijkheid om de SDE+ susidie aan te vragen. Deze is opgedeeld in fasen door het hele jaar, waarbij de laatste fase(6) uiteraard de meest aantrekkelijke is. 

 Klik op logo om deze informatie te bekijken.